ელ სადენი Coaxial 100%

coaxial

0.95 

100% სპილენძის შემცველობა

Share: