ელ სადენი Coaxial 40%

coaxial

0.40 

40% სპილენძის შემცველობა

Share: