ელ სადენი Coaxial 60%

coaxial

0.60 

60% სპილენძის შემცველობა+ზეთოვანი

Share: