ელ სადენი Coaxial 90%

coaxial

0.85 

90% სპილენძის შემცველობა + ზეთოვანი

Share: